Beef Eating Quality

Beef Eating Quality and Carcase Valuation Survey

 

Survey information

 

Title of the study:

Beef Eating Quality and Carcase Valuation Survey

 

Researcher:

Pip Nicholas-Davies (pkn@aber.ac.uk)

01970 622240

 

 

Purpose of the study

This survey will provide the BeefQ project with an understanding of the wider beef industry's current perception of beef eating quality and the desire for a shift from current methods of valuing beef to one based on predicted eating quality, how this could be implemented in practice, and the barriers perceived in doing so.

 

The BeefQ - Beef Eating Quality project is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development to develop and test a beef eating quality prediction system for Wales. A key aspect of the project is to consult with industry to gauge the desire for, and develop recommendations for, a pathway to implementation for such a system. The results of this survey will contribute to that proposal.

 

 

How you can help

By completing the online survey in the language of your choice, please select either the English or Welsh survey button below.

 

 

 Gwybodaeth am yr arolwg

 

Teitl yr astudiaeth:

Arolwg o Ansawdd Bwyta Cig Eidion a Phrisio Carcasau

 

Ymchwilydd:

Pip Nicholas-Davies (pkn@aber.ac.uk)

01970 622240

 

 

Diben yr Astudiaeth

Bydd yr arolwg hwn yn rhoi i brosiect BeefQ  ddealltwriaeth o ganfyddiad y diwydiant cig eidion ehangach ar hyn o bryd o ansawdd bwyta cig eidion a’r awydd  i newid o’r dulliau presennol o brisio cig eidion i un sy’n seiliedig ar yr ansawdd bwyta a ragwelir, sut y gellid rhoi hyn ar waith yn ymarferol a’r rhwystrau canfyddedig wrth wneud hynny.

 

Ariennir prosiect BeefQ – Ansawdd Bwyta Cig Eidion gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig i ddatblygu a phrofi system rhagweld ansawdd bwyta cig eidion i Gymru. Un o’r prif agweddau ar y prosiect yw ymgynghori â’r diwydiant i fesur yr awydd i gael llwybr at weithredu i system o’r fath a datblygu argymhellion ar ei gyfer. Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn cyfrannu i’r cynnig hwnnw.

 

 

Sut gallwch helpu

Drwy gwblhau’r arolwg ar-lein yn eich dewis iaith – dewiswch naill ai botwm yr Arolwg Cymraeg neu Saesneg isod.

 

 

All website content © The BeefQ Project partners and sponsor, 2018

About this website, our use of cookies and accessibility